กดติดตาม

   

"เกิดเป็นมนุษย์ควรสร้าง

บุญกุศล เพื่อภพภูมิที่ดี

 นั่นแหละคือความเจริญ"


"จิตที่มีควาสุข มีคุณค่ากว่าจิตที่มีทุกข์"


ตารางการปฏิบัติธรรมวันสำคัญ ปีพ.ศ. 2560


(ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต จ.สระบุรี)

งาน

วันบวช - วันลาศีลและเวลา


หมายเหตุ

วันมาฆบูชา

เริ่มบวช วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 เวลา 20.00 น.

ลาศีล วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.60 เวลา 13.00 น.

เวียนเทียน

วันเสาร์ที่ 11 ก.พ.60 เวลา 20.00 น.

วันสงกรานต์

เริ่มบวช วันพุทธที่ 12 เม.ย.60 เวลา 20.00 น.

ลาศีล วันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น.

สรงน้ำพระ


วันพฤหัสที่ 13 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น.

วันวิสาขบูชา

เริ่มบวช วันอังคารที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 20.00 น.

ลาศีล วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 60 เวลา 13.00 น.

เวียนเทียน


วันพุทธที่ 10 พ.ค. 60 เวลา 20.00 น.

วันอาสาฬหบูชา

เริ่มบวช วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 60 เวลา 20.00 น.

ลาศีล วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น.

เวียนเทียน


วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 60 เวลา 20.00 น.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา


สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เริ่มบวช วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 60 เวลา 20.00 น.

ลาศีล วันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 60 เวลา 13.00 น.


กฐินแสงธรรม

วัดพระพุทธแสงธรรม

วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 60 วลา 13.00น.

ออกโรงทานและรับของที่ระลึก

กฐินแสงธรรม


หินกอง จ.สระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 60 เวลา 13.00น.

ออกโรงทานและรับของที่ระลึก

กฐินแสงธรรม


ปากช่อง

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.60 เวลา 09.00น.

ออกโรงทานและรับของที่ระลึก

วันมุทิตาสักการะ
(วันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณฯ)
เริ่มบวช วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.60 เวลา 20.00 น.

ลาศีล วันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น.
สรงน้ำท่านเจ้าคุณ
วันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น.
วันพ่อแห่งชาติ
เริ่มบวช วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60 เวลา 20.00น.

ลาศีล วันอังคารที่ 5 ธ.ค.60 เวลา 15.00น.

วันขึ้นปีใหม่ 59

เริ่มบวช วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 20.00 น.

ลาศีล วันอังคารที่ 2 ม.ค. 61 เวลา 04.40 น.
สวดมนต์บทอิติปิโส 108 จบ
คืนวันที่ 31 ธ.ค. 60- 1 ม.ค. 61