กดติดตาม

   

"เกิดเป็นมนุษย์ควรสร้าง

บุญกุศล เพื่อภพภูมิที่ดี

 นั่นแหละคือความเจริญ"


"จิตที่มีควาสุข มีคุณค่ากว่าจิตที่มีทุกข์"


เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า

clik

เสียงสวดมนต์ทำวัตรเย็น

clik

ธรรมบรรยาย ท่านเจ้าคุณ พระสุนทรธรรมภาณ(พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)

ธรรมบรรยาย 2559

ธรรมบรรยายชุดที่ 1

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 2

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 3

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 4

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 5

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 6

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 7

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 8

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 9

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 10

clik

ธรรมบรรยาย  2559

ธรรมบรรยายชุดที่ 11

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 12

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 13

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 14

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 15

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 16

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 17

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 18

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 19

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 20

clik

ธรรมบรรยาย 2559

ธรรมบรรยายชุดที่ 21

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 22

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 23

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 24

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 25

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 26

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 27

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 28

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 29

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 30

clik

ธรรมบรรยาย 2559

ธรรมบรรยายชุดที่ 31

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 32

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 33

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 34

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 35

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 36

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 37

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 38

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 39

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 40

clik

ธรรมบรรยาย 2559 

ธรรมบรรยายชุดที่ 41

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 42

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 43

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 44

clik

ธรรมรรยายชุดที่ 45

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 46

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 47

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 48

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 49

clik

ธรรมบรรยายชุดที่ 50

clik