กดติดตาม

   

"เกิดเป็นมนุษย์ควรสร้าง

บุญกุศล เพื่อภพภูมิที่ดี

 นั่นแหละคือความเจริญ"

วัดป่าสว่างวีระวงศ์วัดป่าสว่างวีระวงศ์
“แสงธรรมส่องชีวิต” บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 081-600-0848