สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม
 คลื่น"คนใฝ่ธรรม" จ.สระบุรี       F.M. 103.25 MHz.
 คลื่น"คนกลางเมืองฯ" กทม.      F.M. 102.25 MHz.
ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ : สถานีวิทยุกระจายเสียง"พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม"
  เวลา  (12:00-24:00น.)   F.M.103.25 MHz. ONLINE
  เวลา  (24:00-12:00น.)   F.M.102.25 MHz. ONLINE
กรณีวิทยุออนไลน์มีสถานะ "ดีเจไม่อยู่" สืบเนื่องจากสาเหตุทางเทคนิคดังนี้
  1. สภาพอากาศที่เสี่ยง ต่อฟ้าผ่าเครื่องส่ง
  2.ไฟฟ้าดับ หรือ อินเตอร์เน็ตขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้
    ถ้าเกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว ทางสถานีต้องขออภัย ที่ต้องหยุดการส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ชั่วคราว 
ญาติธรรมสามารถรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ได้ตามปกติ